Berkjestølen’s Vilja

Etter Storøya’s Pluss og Berkjestølen’s Chess


Jaktprøve: Ikke stilt Utstilling: Good, HD: B, CL: Fri, PRA: Fri


  • OM VILJA

    Berkjestølen’s Vilja (reg.nr. NO35917/14) er en engelsk setter tispe fra Berkjestølens kennel ved Jan Telhaug. Vi tok henne som parringsvalp etter Storøya’s Pluss og NJCH Berkjestølen’s Chess. Vilja var tidlig ute jaktmessig. Hun var med på jakt allerede første høsten og flere fugl ble felt for henne. I likhet med sine foreldrene er hun flink å finne fugl, hun tar vare på sjansene sine og har en naturlig god kontakt med jeger.

  • STAMTAVLE

    Hun har en meget spennende stamtavle med linjer som har avlet godt sammen før. På morsiden finner vi blant annet 4 generasjoner med NJCH i direkte tispelinje, hvorav 3 har både 1.AK skog og 1.VK CACIT høyfjell. Farsiden representerer solid trønderblod med djerve fuglebehandlere, noe vår egen Pluss var et godt eksempel på.